راهبرد مشارکت در تارنما

سند راهبرد مشارکت

  • راهبرد زیر شاخص مشارکت در کاربر پسند بودن تارنما

در رابطه با نماگر قابلیت شخصی سازی، جستجوی پیشرفته و اجرای در کلیه مرورگرها و اجرا بر روی دستگاه های قابل حمل در سایت اداره امور عشایر استان البرز رعایت شده است و بعنوان اولین شرکت در زمینه طراحی سایت بصورت Responsive معرفی گردید.

  • راهبرد مشارکت در زیر شاخص شفافیت تارنما

در رابطه با نماگر ارتباط مستقیم مدیران در وب سایت و تاریخ های بروزرسانی و انتشار شناسنامه خدمات در منوی خدمات الکترونیک سایت اداره امور عشایر استان البرز بطور کامل ارائه شده است.

  • راهبرد مشارکت کیفیت خدمات تارنما

با توجه به اطلاع رسانی خدمات در منوهای خدمات الکترونیک بطور کامل و مجزا ارائه شده وعلاوه براین نمایش مهمترین اخبار در سایت نیز وجود دارد.

  • راهبرد مشارکت در دسترس پذیری تارنما

در سایت اداره امور عشایر استان البرز امکان پشتیبانی از افراد کم توان وجود دارد و دستورالعمل بروزرسانی و استاندارد بودن نام دامنه و زمان بارگذاری رعایت گردیده است.

  • راهبرد مشارکت در دسترس پذیری اطلاعات

در تارنمای اداره امور عشایر استان البرز، سوالات متداول، میز خدمت، پیوندها و وجود کانال اطلاع رسانی و در نهایت اخبار و مزایده ها و اطلاعیه های مهم وجود دارد.

 ۶-راهبرد مشارکت در دسترس پذیری اطلاعات

در این وب سایت بیانیه حریم خصوصی و سطح توافق خدمات در منوی معرفی اداره نیز وجود دارد.

نظر سنجی