بازرس

نام و نام خانوادگی : مهدی معین نسب

سمت: کارشناس امور تعاونی ها و بازرس اداره امور عشایر استان البرز

مدرک تحصیلی: کارشناسی 

رشته تحصیلی : کارشناسی تولیدات دامی

 

شماره تماس : 026/32869241 داخلی 106

 

رایانامه : bazresi@ashayeralborz.ir