کسب رتبه نخست امور عشایر البرز در ارزیابی عملکرد سال 98 ادارات امور عشایر ایران

به گزارش روابط عمومی امور عشایر البرز، امور عشایر البرز با کسب 1863.33 امتیاز در بین 29 مدیریت استانی امور عشایر، رتبه نخست کشور را کسب کرد. علی نقدی بازنشین ضمن بیان این مطلب افزود: امور عشایر البرز با کسب امتیاز کامل از شاخصهای اختصاصی و کسب 863 امتیاز از 1000 امتیاز ممکن در شاخصهای […]

Continue Reading