سئوالات متداول

۱-کوچ عشایر به استان از چه تاریخی شروع می شود؟

طبق هماهنگی با سایر دستگاه های استان ورود عشایر از نیمه خرداد ماه سال، جاری می باشد. و از ورود زود هنگام عشایر  توسط اداره کل منابع طبیعی استان جلوگیری و شامل جریمه می شود


۲- عشایر به چه کسی اطلاق می شود ؟

عشایر کوچنده ، به مردمی گفته می شود که حداقل سه ویژگی زیر را داشته باشند :

  • ساخت اجتماعی قبیله ای
  • اتکای معاش به دامداری
  • شیوه زندگی شبانی مبتنی بر کوچ

۳- منظور از ساماندهی عشایر چیست؟
ساماندهی عشایر کوچنده شامل ساماندهی کوچ ، ایجاد اشتغال پایدار ، ارتقای شاخص های برخورداری و خدمات عمرانی و زیربنایی می باشد.


۴-زیست بوم و کانون اسکان عشایر به کجا اطلاق می گردد؟
زیست بوم عشایری : محدوده ای سرزمین و قلمرو رده هایی ایلی که علی الاصول شامل ییلاق ، قشلاق و مسیر بین این دو باشد .
کانون اسکان عشایر : به محدوده ای از زیست بوم اطلاق میگردد که براساس نتایج مطالعات سازمان امورعشایر دارای منابع ، امکانات و استعدادهای لازم برای ایجاد اشتغال و اسکان عشایر باشد .

این کانونها به عنوان یکی از واحدهای برنامه ریزی برای ساماندهی عشایر به دو نوع شامل کانون توسعه هدایتی ( برنامه ریزی شده ) و کانون های توسعه اسکان خودجوش تقسیم می شوند .