روند نما (فلوچارت)

تاریخ انتشار یا آخرین بروز رسانی** تیر ۵ام, ۱۳۹۷

روند نمای درخواست ها و خدمات دهی اداره امور عشایر استان البرز به عشایر استان

روندنمای درخواست تسهیلات (فلو چارت)

 

روند نمای سوخت رسانی به عشایر (فلوچارت)

 

روند نمای درخواست پروژه های عمرانی (فلوچارت)

 

روند نمای مدیریت کرچ عشایر استان (فلوچارت)