شرایط درخواست تسهیلات

اداره امور عشایر استان البرز

عنوان خدمت : اعطای تسهیلات بانکی به عشایر 

کد شناسه خدمت : ۱۳۰۲۱۱۹۶۱۰۱

نوع خدمت : حضوری

معرفی خدمت:

تسهیلات پرداختی به عشایر در راستای حمایت از تولیدات عشایری و صیانت از اشتغال پایدار و همچنین ایجاد مشاغل جدید در مناطق عشایری می باشد. این تسهیلات در زمینه های پرواربندی دام عشایر به منظور جلوگیری از عرضه زودرس و نارس دام به بازار اعطا می گردد.  در خصوص کشت  گیاهان دارویی نیز با عنایت به ظرفیتهای موجود در مناطق عشایری از جمله بیش از ۳۲ میلیون هکتار مراتع در اختیار عشایر و همچنین بیش از ۷۹۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی ایشان کشت ، جمع آوری و فراوری گیاهان دارویی نیز مشمول اعطای تسهیلات می باشند.

راهنما:

اطلاعات تماس : ادارات کل / ادارات امور عشایر استانها

اعلام مکان اخذ خدمت: به ادارات امور عشایر شهرستان مراجعه نمایند .

زمان انجام کار: ساعات اداری

واجدین شرایط: عشایر کشور دارای دفترچه عضویت تعاونی های عشایری

 

شناسنامه خدمت : دریافت شناسنامه خدمت

راهنما و مراحل انجام کار : دریافت راهنما و مراحل انجام کار

پرسش و پاسخ : دریافت

ارائه دهنده خدمت : آقای موسوی نژاد – کارشناس بهسازی

شماره تماس :۳۲۸۶۹۲۴۱  ۰۲۶    داخلی ۱۰۵