بیانیه هدف تارنما

تارنمای امور عشایر استان البرز به صورت تمام وقت در دسترس هم استانی ها و هموطنان گرامی خواهد بود و در صورت بروز هرگونه اشکال و نقص فنی، به عموم مردم و بهره برداران بخش عشایری  اطلاع رسانی خواهد گردید. 

نمونه ای از خدمات ارائه شده در پورتال  امور عشایر استان البرز می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

·        سهولت در ایجاد ارتباطات و ارائه اطلاعات به روز و در لحظه

·        ایجاد امکان ارائه خـدمات الکترونیـکی در فضـای مجـازی

·        ارائه اخبار مختلف از فعالیت های مهم بخش عشایری استان

·        بررسی تمامی شکایات و پیشنهادات در راستای تکریم ارباب رجوع

·        اطلاع رسانی فرایند انجام خدمات به فعالان و بهره برداران بخش عشایری

·        اطلاع رسانی مناقصات و مزایده ها

نظر سنجی