تاریخچه و آمار

تاریخچه و آمار استان البرز

عشایر ایران از دیرباز جامعه ای خوساخته بوده اند که علاوه بر اینکه دارای رشادت های زیادی در ادوار مختلف تاریخی بوده اند و همواره ظلم های زیادی به آنان به خصوص در دوران پهلوی روا شده، ولی نقش آنان را در حوزه سیاست و اقتصاد کشور نباید نادیده گرفت. این قشر با پشت کاری خستگی ناپذیر همواره یکی از پایه های اصلی تولید به خصوص در بخش کشاورزی و دام را بر عهده داشته اند. وطن پرستی و بیگانه ستیزی خصیصه ذاتی عشایر در طول تاریخ بوده و بدون تردید، تاریخ هر کدام از ایلات و قبایل عشایری ایران را ورق بزنیم، حکایت های بسیاری از ظلم ستیزی و عدالت خواهی آنها قابل مشاهده است. به همین دلیل رژیم پهلوی دشمن شماره یک خود را عشایر می دانست و از هیچ کاری برای ضربه به این جامعه کوچ رو فروگذاری نکرد.

یکی از ظلم هایی که در دوران رژِیم پهلوی، رضا شاه به این قشر روا داشت همان اسکان اجباری عشایر یا همان ‘تخته قاپو’ بود که یکی از سیاست های رضا شاه برای سرکوب ایلات بود. رضاشاه بر این اعتقاد بود که ‘قبایل چادرنشین، وحشیانی ناهنجار، غیرمولد و بی سواد هستند که در وضع طبیعی بدوی باقی مانده اند’ و براین اساس به زور اسلحه به دنبال اسکان و کنترل هرچه بیشتر عشایر بود. در طول تاریخ پربار و پرماجرای ایران پیوسته از حدود و کیان این کشور پاسداری و دفاع کرده اند و در جدال بی امان با بیگانگان و دشمنان داخلی و خارجی در صحنه ملی حضور مؤثر داشته است به طوریکه شهدای زیادی را به خصوص در دوران دفاع مقدس تقدیم انقلاب اسلامی کرده اند. عشایر ایران متشکل از ایلات، طوایف، تیره ها، قبایل و… بوده و هزاران سال است که بر اساس مبانی اکولوژیکی با ساده ترین روابط اجتماعی و شیوه اقتصادی همواره با اصالت های فرهنگی به زندگی در ییلاق و قشلاق تن در داده اند.

علیرغم این ظلم هایی که حکام قبل از انقلاب اسلامی به خصوص حکومت پهلوی بر عشایر روا داشتند باز هم نتوانست آنان را به حاشیه براند ولی همواره به دلیل این ظلم ها با کمبودها و مشکلات زیادی روبرو هستند.

عشایر استان البرز نیز همچون هم کیشان خود در دوران مختلف رشادت های زیادی کرده اند و اکنون علیرغم اینکه بار اصلی تولید گوشت قرمز از دام کوچک در استان را بر عهده دارند ولی با مشکلات زیادی روبرو هستند.

عشایر البرز از ۴ ایل شاهسون، مغان، سنگسر و کلهر و طوایف مستقل عرب، کلکو، کلوند، گلزن، الیکایی و تات در قالب ۸۶۰ خانوار و جمعیت ۴۸۰۰ نفر تشکیل یافته است.

این تعداد عشایر در ۸۴ سامان و ۶ سامانه استقرار دارند و به شیوه پدران خود به منـاطق ییلاقی، میانبند و قشلاقی کوچ می کنند.
عشایر استان دارای ۳۲۱ هزار رأس دام سبک هستند که این تعداد دام با عبور از ایل راه های عشایری، از ۱۴۸ هزار هکتار از مراتع زیست بوم کرج تعلیف می کند.

عشایر استان سالانه با تولید ۶۷۵۰ تن شیر، ۳۷۰۰ تن گوشت و ۱۳۰۰ تن سایر فرآورده های دامی از تولید کنندگان عمده محصولات پروتئینی استان محسوب می شوند.

عشایر البرزی در این استان دارای ۲ منطقه ییلاق نشین و قشلاق نشین هستند که مناطقی ییلاقی آنان در منطقه آزادبر (جاده کرج- چالوس/آسارا) و مناطق قشلاقی آنان در شهرستان های مختلف استان است.