آغاز فصل کوچ ییلاقی عشایر استان البرز

با وجود آنکه زندگی شهری و ماشینی اکثر شیوه‌های زندگی سنتی در جهان از جمله کشورمان را تغییر داده، اما هنوز هم شاهد سنت‌های گذشته در زندگی روزمره هستیم.یکی از صحنه‌های زیبا کوچ عشایر و زندگی عشایری است که خوشبختانه با وجود تغییرات گسترده در زندگی شهری، همچنان استان البرز شاهد این کوچ زیبا است. […]

Continue Reading