میز خدمت

عنوان خدمت:

13022450000 ارائه خدمات به تشکل های عشایری


13022450100 – نظارت و حسابرسی تشکل های عشایری   

          

 

 

13022450101 – اعطای تسهیلات مالی و اعتباری به تشکل های عشایری تعاونی ها ، صندوق های خرد عشایری

                                              

 

 

13022450102 – واگذاری اراضی و مستحدثات به تشکل های عشایری

                                              

 

 

18052450103 – آموزش ارکان و اعضای تشکل های عشایری

                                              

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

عنوان خدمت

13022451000 ارائه خدمات فنی – زیر بنایی و حمایتی به عشایر


15032451100 – آبرسانی سیار به عشایر

          

 

13022451101 – تامین و توزیع نهاده های دامی عشایر

        

 

 

13022451102 – تامین و ارائه اعتبارات و تسهیلات بانکی به عشایر

        

 

 

13052451103 – احداث، مرمت و نگهداری راه عشایری

        

 

 

13032451106 – برق رسانی به مناطق عشایری

        

 

 

15032451108 – تامین و انتقال آب شرب و فاضلاب عشایر

        

 

 

18052451109 – آموزش و ترویج و انتقال یافته های تحقیقاتی به عشایر

        

 

 

13022451110 – هماهنگی و تسهیل ارائه خدمات سایر دستگاه های دولتی به عشایر

        

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

عنوان خدمت

13022452000 ارائه آمار و اطلاعات عشایر


13022452100 – ارائه آمار و اطلاعات تخصصی در حوزه عشایر

 

 

 

10032452101 – ارائه اطلاعات مکانی توصیفی مسیرهای کوچ و استقرار عشایر کشور

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

عنوان خدمت

13032453000 تامین و توزیع سوخت فسیلی و توسعه انرژی های نو به عشایر


13012453101 – ارائه معرفی نامه به عاملان و نمایندگان توزیع سوخت فسیلی به عشایر

 

 

 

13032453102 – تامین و توزیع مولدهای انرژی تجدیدپذیر به عشایر