درخواست پروژه عمرانی

اداره امور عشایر استان البرز

عنوان خدمت :درخواست پروژه عمرانی

كد شناسه خدمت :  در حال اخذ

نوع خدمت : حضوری

معرفی خدمت:

امور عشایر استان البرز با ارائه خدماتی از قبیل بهسازی چشمه، خط انتقال آب، احداث منبع آبی و پلهای جاده ای، تسطیح راههای عشایری و … به عشایر محترم استان خدمت رسانی می نماید.

راهنما:

اطلاعات تماس : ادارات کل / ادارات امور عشایر استانها

اعلام مکان اخذ خدمت: به ادارات امور عشایر شهرستان مراجعه نمایند .

زمان انجام کار: ساعات اداری

واجدین شرایط: عشایر کشور دارای دفترچه عضویت تعاونی های عشایری

 

شناسنامه خدمت : دريافت شناسنامه خدمت

راهنما و مراحل انجام كار : دريافت راهنما و مراحل انجام كار

پرسش و پاسخ : دریافت

ارائه دهنده خدمت : آقای کریمی- کارشناس عمران

 

شماره تماس :32869241  026    داخلي 109