شناسنامه خدمت

عنوان خدمت (شناسه خدمت):

    ارائه خدمات حمایتی به حوزه عشایری

 کد خدمت:13021196000 

دانلود:       


 

عنوان زیر خدمت ها:

1- تامین و توزیع سوخت فسیلی-نفت و گاز (13021196100)

2- اعطای تسهیلات بانکی به عشایر (13021196101)

3- ساماندهی اسکان عشایر (13021196102)

4- ساماندهی و مدیریت کوچ عشایر (13021196103)

5-نظارت بر تشکل ها و اتحادیه های عشایری (13021196104)