شرح وظایف

تاریخ انتشار یا آخرین بروز رسانی** تیر ۸ام, ۱۳۹۷

*** شرح وظایف اداره امور عشایر استان

 • شناسایی مناطق زیست و وضعیت اقتصادی و اجتماعی عشایر در حوزه عملیات
 • شناسایی امکانات و پتانسیلهای بالقوه در مناطق عشایری
 • برنامه ریزی در جهت ساماندهی به زندگی عشایر با توجه به امکانات منطقه ای
 • بررسی و تعیین احتیاجات عشایر در منطقه عملیات در زمینه علوفه، تولیدات کشاورزی، آب آشامیدنی و مورد نیاز دامها، خدمات عمرانی و امور زیربنایی
 • نظارت بر نحوه چرای دام از لحاظ رعایت ضوابط فنی، علمی و مرتعداری
 • نظارت و حسابرسی برعملکرد اتحادیه و تعاونیهای عشایری حوزه فعالیت استان
 • برنامه ریزی برای جایگزینی سوخت فسیلی بمنظور حفظ و احیاء مراتع، احداث مراکز توزیع مواد سوختی و ترویج و ارائه امکانات لازم
 • مطالعه کانونهای مستعد توسعه مناطق عشایری
 • تهیه و تنظیم آمار جمعیت، تعداد دام عشایر و همچنین شناخت مسیر کوچ عشایر و اتراق گاه های عشایر
 • فراهم آوردن زمینه های ایجاد و گسترش فعالیتهای تعاونی های عشایری
 • ارشاد و کمک در جهت تاسیس و اداره تعاونیهای تولید، توزیع و مصرف عشایر
 • فراهم آوردن تسهیلات لازم بمنظور اعطای وام جهت امور کشاورزی، دامداری، دامپروری و علوفه کاری، زنبور داری، امور شیلات، گیاهان دارویی، صنعتی و صنایع تبدیلی
 • شناسایی عشایر متمایل به اسکان و همکاری در تهیه و اجرای طرحهای مربوط به اسکان
 • پیگیری و فراهم نمودن زمینه های اجرایی خط و مشی های ابلاغی سازمان امور عشایر
 • انجام امور اداری و مالی مربوطه

 

 

*** شرح وظایف نمایندگی امور عشایر شهرستان

 • جمع آوری آمار و اطلاعات لازم در مورد وضعیت اجتماعی، اقتصادی و تولیدی عشایر در منطقه عملیات
 • تشخیص و تعیین نیازمندیهای عشایر منطقه در زمینه علوفه، تولیدات کشاورزی، آب اشامیدنی، آب مورد نیازدامها و غیره در منطقه و خدمات عمرانی و تلاش در تامین آنها
 • انجام کمکهای لازم برای تاسیس تعاونیها و توسعه و تشویق فعالیتهای تعاونی در مناطق عشایری
 • همکاری لازم با عشایر در زمان کوچ از نظر نقل و انتقال به ییلاق و قشلاق
 • ارشاد و راهنمایی عشایر در زمینه بهداشت محیط و انجام اقدامات لازم در این زمینه
 • ترویج روشهای نوین دامداری، دامپروری و علوفه کاری
 • انجام اقدامات لازم برای حفر چاه عمیق و نیمه عمیق، سدهای خاکی، چاه های مالداری و تامین تانکرهای ثابت و سیار جهت آب آشامیدنی و همچنین اب مورد نیاز دامها
 • تهیه علوفه در ایستگاههای استقرار دام و پرواربندی دامهای عشایر
 • انجام اقدامات لازم بمنظور ایجاد و توسعه فعالیتهای صنایع دستی، صنایع دامی و تبدیلی
 • انجام اقدامات لازم در زمینه ساماندهی به زندگی عشایر و اقدام در تامین خدمات زیربنایی مورد نیاز
 • فراهم آوردن امکانات لازم بمنظور اعطای وام به عشایر جهت انجام امور کشاورزی، دامداری، دامپروری، علوفه کاری، صنایع دستی و تبدیلی، زنبورداری، امور شیلات، گیاهان دارویی و صنعتی
 • اقدام در تامین خدمات زیربنایی مورد نیاز در مناطق مناسب طبق برنامه های مصوب
 • تهیه امکانات لازم و ایجاد جایگاه های سوخت رسان در مناطق عشایری
 • ترویج و آموزش شیوه های استفاده از سوخت فسیلی در مناطق عشایری
 • انجام خدمات زیربنایی مورد نیاز در مناطق عشایری

 

***  کارشناس برنامه ریزی

۱- تهیه پیش نویس موافقت نامه های تملک داراییهای سرمایه ای

۲- پیگیری برای نیاز سنجی پروژه های مربوط به آیین نامه ساماندهی عشایر، هماهنگی با دستگاه های ذیربط برای اجرای آن و دریافت گزارش عملکرد

۳- پیگیری برای تخصیص اعتبارات تملک داراییهای سرمایه

۴- تهیه موافقتنامه های داخلی

۵- تهیه گزارش پیشرفت فیزیکی و شاخص های عملکرد مدیریت

۶- تهیه گزارش عملکرد و انطباق عملیات اجرایی با برنامه های مدون و قانون برنامه

۷- پیگیری برای دریافت تسهیلات بانکی تخصیصی به جامعه عشایری از مبادی ذیربط

۸- تهیه و تدوین برنامه راهبردی برای جامعه عشایری استان و پیگیری برای اجرای امور در چارچوب برنامه مدون

۹- شرکت در جلسات تخصصی مربوطه (داخلی، استانی و ملی)

۱۰- سایر امور محوله

 

*** کارشناس مطالعات

۱- پیگیری و انجام طرح های مطالعاتی و تحقیقاتی در جامعه عشایری استان

۲- بررسی و ارزیابی طرح های مطالعاتی و تحقیقاتی انجام شده در جامعه عشایری استان

۳- تهیه نقشه های مربوط به جامعه عشایری (مناطق عشایری- ایلراه ها و …)

۴- استخراج نتایج مطالعات انجام شده، پیگیری و نظارت بر اجرایی کردن آن توسط واحدهای اجرایی

۵- پیگیری برای دریافت استعلام مربوط به پروژه های مطالعاتی از پیمانکاران ذیصلاح برای برگزاری مناقصات

۶- شرکت در جلسات مربوطه داخلی

۷- سایر امور محوله

 

***- کارشناس مسئول عمران

۱- نیاز سنجی پروژه های عمرانی جامعه عشایری استان (از نتایج مطالعات انجام شده- بازدیدها)

۲- تهیه مشخصات فنی پروژه ها و برآورد هزینه ها (ریزمتره) مطابق با استانداردهای موجود

۳- ارائه توجیه فنی و دفاع از پروژه های پیشنهادی در مبادی ذی ربط

۴- نظارت بر حسن اجرای پروژه های مصوب در مناطق عشایری

۵- تهیه گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه ها و ارسال به مبادی ذیربط

۶- شرکت در جلسات تخصصی مربوطه (داخلی، استانی و ملی)

۷- سایر امور محوله

 

۱- کارشناس عمران

۱- نیاز سنجی پروژه های عمرانی جامعه عشایری استان (از نتایج مطالعات انجام شده- بازدیدها)

۲- تهیه مشخصات فنی پروژه ها و برآورد هزینه ها (ریزمتره) مطابق با استانداردهای موجود

۳- نظارت اجرای پروژه های مصوب در مناطق عشایری و دریافت گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه ها

۴- شرکت در جلسات مربوطه داخلی

۵-سایر امور محوله

 

۲– کارشناس امور آب

 

 

***  کارشناس مسئول بهسازی امور تولید

۱- تهیه طرحهای تولیدی و نظارت براجرای آن در مناطق عشایری

۲- فراهم کردن تسهیلات بانکی برای عشایر و نظارت بر جذب و اجرای طرح های آنها

۳- پیگیری امور مربوط به مراتع و اراضی در اختیار عشایر با منابع طبیعی استان

۴-  پیگیری برای انجام فعالیتهای جنبی توسط عشایر بمنظور ایجاد اشتغال

۵- تهیه طرح های مربوط به تعادل دام و مرتع، همکاری و نظارت براجرای ان

۶- پیگیری امور مربوط به دامپزشکی، محیط زیست و سایر سازمانهای ذیربط برای عشایر

۷- شرکت در جلسات تخصصی مربوطه (داخلی، استانی و ملی)

۸- سایر امور محوله

 

۱- کارشناس بهسازی امور تولید

۱- پیگیری برای ایجاد مراکز مبادلاتی برای خرید و فروش محصولات تولیدی عشایر از طریق شبکه تعاونیها

۲- تهیه طرح های مربوط به تعادل دام و مرتع، همکاری و نظارت براجرای ان

۳- پیگیری امور مربوط به مراتع و اراضی در اختیار عشایر با منابع طبیعی استان

۴- پیگیری امور مربوط به بیمه دام عشایر

۵- پیگیری برای انجام فعالیتهای جنبی توسط عشایر بمنظور ایجاد اشتغال

۶- پیگیری امور مربوط به دامپزشکی، محیط زیست و سایر سازمانهای ذیربط برای عشایر

۷- تهیه طرحهای تولیدی و نظارت بر اجرای آن در مناطق عشایری

۸- سایر امور محوله

 

۲–  کارشناس کشاورزی

 

*** کارشناس امور تعاونیها

۱- تهیه طرحهای تولیدی و نظارت براجرای آن در مناطق عشایری

۲- پیگیری برای ایجاد مراکز مبادلاتی برای خرید و فروش محصولات تولیدی عشایر از طریق شبکه تعاونیها

۳- فراهم کردن تسهیلات بانکی برای اعضاء و شبکه تعاونیهای عشایری و نظارت بر جذب و اجرای طرح های آنها

۴-  پیگیری برای تامین نهاده های دامی و نظارت بر توزیع آن در شبکه تعاونیها

۵- پیگیری امور مربوط به بیمه دام عشایر

۶- پیگیری برای انجام فعالیتهای جنبی توسط عشایر بمنظور ایجاد اشتغال

۸- پیگیری برای حسابرسی شبکه تعاونیهای عشایری

۱۱- پیگیری برای تهیه اسناد و مدارک قانونی شبکه تعاونیها

۱۲- پیگیری برای برگزاری مجامع عمومی شبکه تعاونیها

۱۳- پیگیری برای تعیین صلاحیت مدیران عامل  و ارکان شبکه تعاونیها

۱۴- شرکت در جلسات مجامع عمومی و هیات مدیره شبکه تعاونیها

۱۵- بازرسی شبکه تعاونیها

۱۶- تهیه آمار و اطلاعات  مربوط به شبکه تعاونیها و اطلاع رسانی

۱۷- تهیه و تنظیم سیاستها و خط و مشی های مدیریت امور عشایر در رابطه با شبکه تعاونیها

۱۸- پیگیری برای تهیه و توزیع ارزاق عمومی مورد نیاز عشایر توسط شبکه تعاونیها

۱۹- پیگیری امور مربوط به بیمه خدمات درمانی و بازنشستگی عشایر

۲۰- نیاز سنجی و پیشنهاد پروژه های ترویجی در جامعه عشایر استان

۲۱- پیگیری برای برگزاری کلاسهای آموزشی برای ارکان و کارکنان شبکه تعاونیهای عشایری

۲۲- شناسایی و معرفی نمونه های عشایری استان

۲۳- برگزاری همایش ها و گردهمایی ها برای بررسی مسایل و مشکلات در شبکه تعاونیها و جامعه عشایری استان

۲۴- پیگیری برای تشکیل بسیج عشایر در استان

۲۵- پیگیری پروژه های ترویجی مربوط به زنان جامعه عشایری استان

۲۶- شرکت در جلسات تخصصی مربوطه (داخلی، استانی و ملی)

۲۸- سایر امور محوله

 

۱- کارشناس امور تعاونیها

۱- پیگیری برای حسابرسی شبکه تعاونیهای عشایری

۲- پیگیری برای تهیه اسناد و مدارک قانونی شبکه تعاونیها

۳- پیگیری برای برگزاری مجامع عمومی شبکه تعاونیها

۴- تهیه آمار و اطلاعات  مربوط به شبکه تعاونیها و اطلاع رسانی

۵- پیگیری برای تهیه و توزیع ارزاق عمومی مورد نیاز عشایر توسط شبکه تعاونیها

۶- پیگیری امور مربوط به بیمه خدمات درمانی و بازنشستگی عشایر

۷- پیگیری برای برگزاری کلاسهای آموزشی برای ارکان و کارکنان شبکه تعاونیهای عشایری

۸- شناسایی و معرفی نمونه های عشایری استان

۹- شرکت در جلسات مربوطه داخلی

۱۰- سایر امور محوله