برگزاری کارگاه آموزشی اطفاء حریق ویژه بهره برداران عشایر

به گزارش روابط عمومی امور عشایر استان البرز روز سه شنبه مورخ 10 تیرماه کارگاه آموزشی اطفاء حریق ویژه بهره برداران عشایر با حضور مدیران سازمانهای ملی و استانی امور عشایر و منابع طبیعی برگزار گردید. در این کارگاه که تعدادی از بهره برداران عشایر خصوصاً جوانان عشایر حضور چشمگیری داشتند در خصوص چگونگی پیشگیری […]

Continue Reading